Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projekta ietvaros paveiktais

2013.gada nogalē tika parakstīts līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.008, 012 un 014” īstenošanu.
 
Līdz šī gada 10.aprīlim īstenoti 75% no visiem projekta ietvaros plānotajiem darbiem, pilnībā paveikta transformatoru nomaiņa apakšstacijās, savukārt visas vēl nenoslēgtās aktivitātes – energoefektivitāti paaugstinošas vienkāršotas renovācijas būvdarbi, siltummezgla un siltumtīklu pievada rekonstrukcija, degvielas kannu pārbaudes vannu uzstādīšana, kannu krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns rekonstrukcija – īstenotas vismaz 50% apmērā.
 
„Projekts vēl nav noslēgts, tomēr daļa rezultātu jau redzami – fasādes rekonstrukcija, logu un durvju nomaiņa. Gandarījums, ka uzlabojumus pamana un novērtē ne tikai VALPRO darbinieki, bet arī mūsu sadarbības partneri un Valmieras iedzīvotāji. Apzināmies, ka esam cieši integrēti pilsētvidē, tādēļ jārūpējas un īpaši jāpievērš uzmanība mūsu darba kultūrai un vizuālajam tēlam, lai veicinātu vispārējas pozitīvas sajūtas par Valmieru. No otras puses vizuālais aspekts ir tikai daļa no ieguvumiem, prioritāte, ņemot vērā arvien pieaugošās izejmateriālu un citu resursu cenas, joprojām ir energoefektivitāte. Šis konkrētais projekts ļaus ievērojami samazināt emisiju apjomu, savukārt naudas izteiksmē tas nozīmē gada enerģijas ekonomiju 45 799 EUR apmērā,” stāsta VALPRO valdes priekšsēdētājas Aivars Flemings.
 
Paredzēts, ka veiktie uzlabojumi ļaus samazināt CO2 emisiju apjomu par 164,3 t gadā.
Projektu plānots īstenot līdz 2014.gada jūlijam.
 
Līdz šim SIA „VALPRO” sekmīgi īstenojusi divus CO2 emisiju samazināšanas projektus – „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” un „Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā”.

 

SIA "VALPRO" ražošanas ēka pirms un pēc projekta aktivitāšu īstenošanas

 

                            

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved