VALPRO pētniecības projekta noslēgums sadarbībā ar MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRU ERAF programmas ietvaros

Š.g. 14.decembrī ir noslēdzies Pētījuma “Nr.3.4. "Dažāda biezuma sieniņu, paaugstinātas siltuma vadītspējas un pazemināta svara bezšuvju alumīnija sakausējuma spiedtrauku čaulu izgatavošanas tehnoloģija augstas precizitātes automatizētām salikšanas un metināšanas līnijām" projekts. 
 

Pētījuma plānotie rezultāti ir sasniegti.

Sasniegtie rezultāti:

  • ir definēts optimālais produkta materiāls (specifikācija) , kā arī smērvielas un ķīmiskās apstrādes materiāli;
  • ir izstrādāta produkta ražošanas tehnoloģiskā shēma,
  • ir definētas prototipu izgatavošanai nepieciešamās iekārtas un aprīkojums, 
  • ir izgatavots eksperimentālais aprīkojums prototipu izstrādnei,
  • ir izgatavoti alumīnija sakausējuma spiedtrauku čaulu prototipi.
 

 

Pētniecības projekta īstenošanas rezultātā tika radīts produkta prototips, kas ir izmantojams strauji augošajā energoefektīvu un dabai draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā transporta industrijā. 

Augstāk minētos spiedtraukus varēs izmantot tādu iekārtu komplektēšanai, kas būtiski samazina transportlīdzekļu kaitīgo izmešu (NOx, CO) apjomu dzinējiem, kas nav sasnieguši normālu darba temperatūru.

Jāpiezīmē, ka tieši auksto dzinēju radīto kaitīgo izmešu samazināšanai līdz šim nav rasts veiksmīgs risinājums. 

Tāpēc paredzams, ka turpmākajos gados strauji pieaugs pieprasījums pēc šādām iekārtām, kuru sastāvā ir minētā alumīnija sakausējuma čaula. 

Kā netiešu pozitīvo ietekmi vēlamies minēt ka pētniecības projekta realizācijas gaitā ir iegūta pieredze un zināšanas darbam ar alumīnija sakausējumiem. Paredzam, ka tās  ļaus nākotnē attīstīt  šī materiāla izmantošanu arī citu produktu radīšanai.

Projekta realizācijas gaitā iegūtās zināšanas un prasmes veicinās profesionālās kompetences stiprināšanu tehnoloģiju jomā, kas ir ļoti būtiski uzņēmuma produkcijas un to komponenšu funkciju nodrošinājumā, izmaksu optimizācijā, kvalitātes celšanā un konkurētspējas stiprināšanā.

Augsti novērtējam iespēju ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu un sadarbībā ar SIA ‘’Mašīnbūves Kompetences Centrs’’ realizēt šo praktiskas ievirzes pētījumu un eksperimentālās izstrādnes pētniecības projektu.

 

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved