Noslēdzies VALPRO CFLA projekts.

2019.gada februārī ir noslēgts 2017.gada novembrī uzsāktais ar Kohēzijas fonda atbalsta projekts   Nr. 4.1.1.0/17/A/030 “Energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu realizācija SIA „VALPRO” ražotnē -  ražošanas ēkās Nr. 001, 003, 008 un 012.’’

Projekta realizācijas mērķis ir energoresursu patēriņa samazināšana uz saražotās produkcijas vienību un ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšana, veicot iekārtu rekonstrukcijas, iekārtu nomaiņu, inženiersistēmu atjaunošanu un ēkas fasādes un iekštelpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbus.

Veiksmīgi realizētas ir plānotās projekta deviņas aktivitātes: Inspekcijas  Dienesta  ražošanas  un  caurlaides  ēkas fasādes  atjaunošana  un  iekštelpu atjaunošana,  ventilācijas  un  apkures sistēmas  rekonstrukcija  Inspekcijas  Dienesta  ražošanas un caurlaides telpās, apgaismojuma  sistēmu rekonstrukcija  1.ceha  metinātavas un Inspekcijas Dienesta telpās, gāzes balonu hidrauliskās pārbaudes  sistēmas  rekonstrukcija Inspekcijas Dienestā, skrošu  strūklas  iekārtas iegāde  gāzes  balonu  virsmas sagatavošanai  Inspekcijas Dienestā, gāzes balonu krāsošanas līnijas rekonstrukcija Inspekcijas Dienestā, hidrauliskās  preses  iegāde  -  dziļai  vilkšanai  2.ceha štancētavā, kameras  iegāde  pulvera krāsas  pārklājuma  apkausēšanai 2.cehā un skrošu  strūklas  iekārtas  iegāde  aparātu  korpusu apstrādei  pirms  krāsošanas 2.cehā. 

Iekārtu un inženiersistēmu rekonstrukcijas darbi, iekārtu pirkumi un energoefektivitāti paaugstinošie būvdarbi tika veikti augstā kvalitātē un plānotajos termiņos. 

Papildus projektā definētajām energoefektivitāti paaugstinošām aktivitātēm, projekta realizācijas laikā paveikti vēl citi energoresursus taupoši iekārtu uzlabošanas pasākumi (konveijera līnijas rekonstrukcija un ventilācijas izbūve ID, apsardzes un video novērošanas, ugunsdrošības signalizācijas sistēmas rekonstrukcija u.c.). 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1.051 miljons eiro,  no tām plānotais Kohēzijas fonda atbalsts ir 254 958 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā plānotais enerģijas ietaupījums ir 46% jeb 1 039.164 MWh gadā.

 

 

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved