VALPRO Inspekcijas dienests saņem jauno LATAK akreditācijas apliecību

Šī gada 29.un 30.janvārī Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) veica atkārtotu akreditācijas auditu Inspekcijas dienestā. Audita laikā neatbilstības netika atklātas, LATAK atzinīgi novērtēja inspekcijas dienestā veikto renovāciju,  jaunās  iekārtas,  konveijera un krāsns rekonstrukciju.

LATAK akreditācijas saņemtā apliecība apliecina, ka SIA „VALPRO” Inspekcijas dienests ir kompetents veikt  inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standartam, attiecīgām EK direktīvām un Ministru kabineta noteikumiem. Apliecība ir derīga līdz 2024.gada 13.aprīlim.

VALPRO Inspekcijas dienestam ir pagarināts termiņš Eiropas Savienības izziņoto institūciju NANDO sarakstā ar atpazīstamības numuru NB2243, atkārtotas atbilstības novērtēšanas un periodiskās inspicēšanas procedūru veikšanai atbilstoši transportējamo spiedieniekārtu direktīvai 2010/35/EU. Šajā sarakstā VALPRO jau ir no 2010. gada 3. jūnija.

 

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved