VALPRO īsteno apmācību projektu sadarbībā ar LIAA

 

Nodrošinot un pilnveidojot "VALPRO" komandas kvalifikāciju un prasmes un realizējot uzņēmuma stratēģiju, tiek īstenotas Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētas apmācības. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un SIA VALPRO 2022. gada 27. decembrī noslēdza Līgumu par atbalsta saņemšanu projektā „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” (projekta identifikācijas numurs 1.2.2.3/16/I/003), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2016. gada 29. novembra lēmumu Nr.39-2-40/7168 un tiek īstenots saskaņā ar 2016.gada 19.decembrī noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” darbības “sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai, pamatojoties uz komersantu vajadzībām” ietvaros.

Apmācību mērķis ir attīstīt uzņēmuma darbinieku prasmes sekojošās jomās:

  • Uzņēmumu procesu digitalizācija
  • Dizaina domāšana produktu un pakalpojumu izstrādē
  • Uzņēmumu procesu optimizācija ar LEAN
  • Vadītprasmes un laika menedžments

Projekta ietvaros paredzēts apmācīt vairāk kā 50 darbiniekus. Projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada janvāris – septembris.

Projekta līguma nr. 5.3-8-L-2022/45

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved