VALPRO darbinieki apguvuši LEAN procesu optimizēšanas pieeju

Šis gads 14 uzņēmējiem no Vidzemes iesācies, papildinot zināšanas par to, kā izmantot LEAN pieeju savā uzņēmumā, lai, patērējot pēc iespējas mazāk resursu, sasniegtu visaugstākos iespējamos rezultātus. No visiem grupas apmācību dalībniekiem desmit saņēma individuālas konsultācijas, kas nozīmē, ka katrā no šiem uzņēmumiem ar LEAN pieeju tika iepazīstināta gan uzņēmuma vadība, gan plašāka komanda. Uzņēmumi ieguva savai situācijai pielāgotu apmācību saturu un rekomendācijas efektivitātes paaugstināšanai, uzlabojumu ieviešanai un iepriekš definēto mērķu sasniegšanai.

“Mācības par procesu optimizēšanas pieeju LEAN” projekta "Uzņēmējdarbība Vidzemē" ietvaros organizēja Vidzemes plānošanas reģions ar mērķi veicināt reģiona uzņēmumu konkurētspēju un produktivitāti. Interese par apmācībām bija negaidīti liela un atsauksmes pēc tām liecina, ka pamatoti – šādas zināšanas uzņēmējiem ir ļoti vērtīgas, jo ikdienā ne vienmēr izdodas atrast laiku, lai pievērstu uzmanību jau ierastiem procesiem un pamanītu, kādas izmaiņas nepieciešamas augstāku rezultātu sasniegšanai.

Kā atzīst Normunds Brēmers, SIA Wenden Furniture valdes loceklis: “Pēc visa dzirdētā un jau praksē ieviestā jūtos ārkārtīgi iedvesmots. Iespējams ka tieši rutīna ikdienas procesos, kas rodas 27 gadus darbojoties vienā nozarē, pamazām un nemanāmi bija nomākusi un apslāpējusi daudzus attīstībai nepieciešamus procesus. Jau pēc pirmās lekcijas domās un iedvesmā piedzīvoju ideju sprādzienu. To īstenošana uz vietas uzņēmumā, deva papildus enerģiju iesākto turpināt.”

Furnitūras plaukti ražotnē pirms apmācībām Furnitūras plaukti ražotnē pēc apmācībām

 

Apmācības nodrošināja SIA “Komunikāciju darbnīca” LEAN konsultants un treneris Kaspars Savickis. Nodarbību laikā uzņēmumu pārstāvji apguva LEAN pieejas pamatus, definēja uzņēmumam nepieciešamos uzlabojumus, izvirzīja mērķus un sasniedzamos rezultātus kā arī izstrādāja skaidru plānu, lai apgūtās zināšanas varētu turpināt pielietot arī pēc mācību noslēguma.

Visi apmācību dalībnieki aktīvi iesaistījās gan teorijas apguvē, gan pildot praktiskus uzdevumus. Ļoti iespējams tas arī veido augstu apmierinātības līmeni, izvērtējot apgūto.

Juta Kandere, Defence partnership Latvia kvalitātes speciāliste, par apmācībām saka tā: “Interesantas mācības, kas veiksmīgi sasaistītas ar praktiskajiem piemēriem no dzīves. Sniedz izpratni par vienkāršiem rīkiem procesu uzlabošanā, ko var izmantot gandrīz jebkurā uzņēmumā”.

Līdzīgi uzskata arī pārējie apmācību dalībnieki, ieguvumu sarakstu papildinot ar praktiski apgūtām metodēm, uzņēmumā esošo procesu objektīvu novērtējumu no malas u.c.

Mira Motion Latvia – uzņēmuma, kurš pēc Kaspara Savicka teiktā ir tuvu izcilībai LEAN ieviešanas un pielietošanas ziņā – ražotnes vadītājs Kristaps Purmalis šādās apmācībās iesaka  piedalīties visiem uzņēmējiem arī tad, ja šķiet, ka viss jau ir zināms un saprotams, jo katrās mācībās būs idejas un atziņas, kuras paņemt sev.

Raksta titulattēlā 5S Stends uzņēmumā Mira Motion Latvia.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

“Mācības par procesu optimizēšanas pieeju LEAN” notika Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” aktivitāšu ietvaros. Projekts tiek īstenots Vietējās attīstības, nabadzības mazināšanas un kultūras sadarbības programmā, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus.

Informāciju sagatavojusi: Sabīne Mieze, uzņēmējdarbības eksperte Vidzemes plānošanas reģionā, sabine.mieze@vidzeme.lv, 29475722.

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved