SIA "VALPRO" noslēdz trešo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projektu

30.jūnijā SIA „VALPRO” noslēdza projektu Nr.KPFI-15.2/50 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.008, 012 un 014”, kas īstenots konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta„ ietvaros.
 
Projekta aktivitāšu ietvaros tika īstenoti dažādi ražošanas telpu un aprīkojuma uzlabošanas darbi – kannu krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns rekonstrukcija, 1.ceha un administrācijas ēkas logu un ārdurvju nomaiņa, 2.ceha štancētavas ražošanas ēkas siltummezgla un siltumtīklu pievada rekonstrukcija, energoefektivitāti paaugstinošas vienkāršotas renovācijas būvdarbi 2.ceha štancētavā un Instrumentu iecirknī, kā arī transformatoru nomaiņa 1.cehā.
 
„Mēs nepārtraukti domājam par iespējām veidot uzņēmuma darbību arvien draudzīgāku videi, kā arī uzlabot darbinieku darba vidi un veicināt ražošanas efektivitāti. ES finanšu instrumentu konkursi ir laba motivācija un atbalsts, lai īstenotu mūsu idejas. Pēdējo gadu laikā dažādu pasākumu ietvaros esam dalījušies ar savu pieredzi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un energoefektivitātes risinājumu ieviešanā. Ceru, ka „VALPRO” pieredze kalpos citiem uzņēmumiem kā pamudinājums piedalīties konkursos par ES finanšu atbalsta piesaisti sava uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā. Mums ir gandarījums, ka šo projektu izdevās īstenot veiksmīgi un salīdzinoši īsā laikā, tādēļ novērtējam un paldies sakām visiem mūsu sadarbības partneriem, kuri atbildīgi un kvalitatīvi veica darbus,” par projektu stāsta SIA „VALPRO” valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings.
 
Paredzēts, ka veiktie uzlabojumi ļaus samazināt CO2 emisiju apjomu par 164,3 t gadā, kas naudas izteiksmē sasniegtu aptuveni 46 000 EUR ietaupījumu gadā. Kopš 2011.gada energoefektivitātes veicināšanas projektos kopumā ieguldīti 747 839 EUR.
 
Līdz šim SIA „VALPRO” sekmīgi īstenojusi vairākus investīcijas projektus, piesaistot gan Eiropas Savienības, gan KPFI līdzfinansējumu. No 2011. līdz 2013.gadam īstenoti divi CO2 emisiju samazināšanas projekti – „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” un „Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā”.
 
Projekta kopējās izmaksas – 459 474 EUR un attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte – 45%.
 
 
Paldies projekta sadarbības partneriem: 
 
Būvuzraugs Valdis Valainis (SIA Krāčupe)
Projektētāja Aina Jaunzeme (A/S SCO Centrs)
Projektētājs Gatis Bergsons (SIA Bergsons un Partneri)
Energoauditors Kārlis Bergmanis (SIA Kaviguda)
 
 
                     
 
 
Līgums par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.008, 012 un 014” īstenošanu tika parakstīts 2013.gada nogalē starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
 
          
 
 
Projekta īstenošanas darbi:
    
 

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved