SIA "VALPRO" īstenos jau ceturto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projektu

Šī gada 30.jūnijā parakstīts līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta KPFI-IV-15.3/96 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO ražošanas ēkā Nr.008”' īstenošanu. 

Projekta ietvaros tiks turpināti ražošanas ēkās Nr.008 (ēka Gaujas krastā) rekonstrukcijas darbi. Plānotie uzlabojumi ietver ēkas siltināšanu, apgaismojuma nomaiņu, krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns un attaukošanas līnijas rekonstrukciju.

Paredzēts, ka veiktie uzlabojumi ļaus samazināt CO2 emisiju apjomu par 99 t gadā, kas naudas izteiksmē sasniegtu enerģijas ietaupījumu aptuveni 24 100 EUR gadā. Kopš 2011.gada emisiju samazināšanas un energoefektivitātes veicināšanas projektos kopumā ieguldīti 747 839 EUR, savukārt jaunā projekta īstenošanā tiks ieguldīti vēl 347 669 EUR.

Projekta īstenošana sākta jūlijā un tā noslēgšana plānota 2015.gada 31.janvārī.

 Attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte – 45%.

 
Ēka Nr.008
 
Līdz šim SIA „VALPRO” sekmīgi īstenojusi vairākus investīcijas projektus, piesaistot gan Eiropas Savienības, gan KPFI līdzfinansējumu. No 2011. līdz 2013.gadam īstenoti divi CO2 emisiju samazināšanas projekti – „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” un „Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā”.
 
      

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved