SIA "VALPRO" izsludina pieteikšanos uzņēmuma stipendijai

Pirmdien, 1.septembrī sākusies pieteikšanās SIA „VALPRO” divām stipendijām 3 000 EUR apmērā, kuru mērķis ir atbalstīt Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) eksakto zinātņu studentus, kuri ir labākie savā pētnieciskajā studiju jomā.

SIA „VALPRO” stipendiju nozares studentiem nodrošina jau ceturto gadu. Pētniecības tēmas studentiem piedāvā uzņēmums, kā arī ļauj studentam izvirzīt savus priekšlikumus un tēmu pētījumam sev būtiskā jomā.

 

Stipendija paredzēta: bakalauriem (sākot no 2.kursa) un maģistriem.

Programmas, kuru studenti var pieteikties stipendijai:

LU Ķīmijas fakultātes studentiem (studiju programmas: Ķīmija, Darba vides aizsardzība un ekspertīze);

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem (studiju programma: Ugunsdrošība un civilā aizsardzība);

RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes studentiem (studiju programmas:  Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve, Siltumenerģētika un siltumtehnika, Mašīnu un aparātu būvniecība, Ražošanas tehnoloģija);

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studentiem (studiju programma: Enerģētika un elektrotehnika);

LLU Tehniskās fakultātes studentiem (studiju programma: Mašīnu projektēšana un ražošana).

 

Stipendijas apmērs: EUR 3 000/ak. gadā.

Pieteikumu izvērtēšana  un stipendiju piešķiršana notiek ar LU Fonda starpniecību. Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU Fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.

Pieteikšanās: no 1.09. līdz 1.10.2014. stipendijām 2014./2015.akad. gadam.

Latvijas Universitātes Fonda Jauno pētnieku stipendijas ir nodibinātas ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus LU studentus, kas padziļināti veic zinātnisko vai pētniecisko darbību sev interesējošā studiju novirzienā.

 

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved