SIA "VALPRO" dalās pieredzē konferencē "Enerģijas plānošana ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai"

Ceturtdiena, 9. oktobrī Industriālais energoefektivitātes klasteris (IEK), sadarbībā ar laikrakstu Dienas Bizness, organizē konferenci Enerģijas plānošana ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai, kurā ar SIA „VALPRO” pieredzi un zināšanām energoefektivitātes jomā dalīsies uzņēmuma valdes priekšsēdētājas Aivars Flemings.

SIA „VALPRO” līdz šim īstenoti trīs energoefektivitātes projekti ar KPFI atbalstu, šobrīd tiek īstenots jau ceturtais projekts. Četru projektu īstenošanā ieguldīts vairāk kā miljons eiro, ļaujot samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu par gandrīz 400 t gadā un veidojot finansiālu ietaupījumu līdz 100 tūkstošiem eiro gadā.

Konferences ietvaros A.Flemings iepazīstinās ar uzņēmumā īstenotajiem projektiem, to ieguvumiem, kā arī izaicinājumiem, ar kuriem kolektīvs saskāries, ieviešot projektus. Īpaši tiks akcentēta pārdomāta un saimnieciska resursu izlietošana, efektīva ēku uzraudzības sistēma un iespējas alternatīvas enerģijas ieguvē uzņēmumā.

Konferences mērķis ir sniegt informāciju par energoefektivitātes praksi Latvijā, enerģijas taupīšanas iespējām komerciālajā un industriālajā sektorā. Tiks apspriestas šī brīža aktualitātes un diskutēts par perspektīvām energoefektivitātes kompetences celšanā.

Konference dalīta 2 plūsmās – Vadītāji un Speciālisti. Vadītāju plūsmas mērķauditorija ir uzņēmumu vadītāji, vadošie darbinieki un lēmumu pieņēmēji uzņēmumos un pašvaldībās, namu apsaimniekotāji, speciālistu plūsmas mērķauditorija ir uzņēmumu speciālisti – arhitekti, inženieri, projektētāji, enerģētiķi un namu apsaimniekošanas speciālisti.

Konference sniegs uzņēmumu vadītājiem – zināšanas, praktiskus un inovatīvus risinājumus un pieejamos finansu instrumentus, ar kuru palīdzību varēs izvērtēt un pieņemt lēmumus uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai. Informācija sniegs priekšstatu  par iespējamajiem  finansiālajiem ietaupījumiem un biznesa ieguvumiem.

Nozares speciālistiem – jaunas praktiskas zināšanas, ko izmantot savā darbā, lai spētu pamatot pasākumu nepieciešamību vadībai. Informācija būs praktiski izmantojamai un radīs gandarījuma sajūtu par praksē sasniegto.

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved