SIA "VALPRO" īsteno jau piekto siltumnīcefekta gāzes izmešu samazināšanas projektu

Šī gada novembrī parakstīts līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta KPFI-15.4/52 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas ēkās Nr.001; 003; 005; 006; 007; 008; 012; 013 un 014”' īstenošanu.

Projekta ietvaros tiks veikti vairāki kompleksi pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.001; 003; 005; 006; 007; 008; 012; 013 un 014, samazinot elektroenerģijas zudumus un sekmējot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Tiks veikta siltumapgādes un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, eļļas katla dūmgāzu rekuperācijas sistēmas izveide un žāvēšanas kameras rekonstrukcija.

Dūmgāzu/ūdens siltummaiņa uzstādīšana ļaus izmantot siltumu no ražošanas procesā radītajām aizejošām dūmgāzēm, un tas tiks izmantots, lai veiktu priekš sildīšanu tehniskajam karstajam ūdenim.

 

Oglekļa dioksīda samazinājums gadā – 99.8 t

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 219 906 EUR

Projektam piešķirtais KPFI finansējums – 98 957 EUR (atbalsta intensitāte – 45%)

Projekta īstenošanas periods - 2014.gada oktobris - 2015.gada aprīlis

 

Kopš 2011.gada siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projektos SIA "VALPRO" ieguldīti 1 315 414 EUR, un, īstenojot visus projektus, kopumā plānots samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu par 490t gadā, kā arī sasniegt 124 294 EUR ietaupījumu gadā.

 

Atbildīgā iestāde sākotnēji ir apstiprinājusi 29 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu  6 151 011,70 EUR, no tiem: 6 izglītības un kultūras iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 1 687 759,69 EUR; 18 komersantu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 3 340 516.51 EUR; 5 ārstniecības iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 1 122 735,50 EUR.Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 853 723,09 euro.

                

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved