IV kārtas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projekta norises gaita

SIA „VALPRO” turpina īstenot projektu KPFI-IV-15.3/96 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO ražošanas ēkā Nr.008”'. Projekta īstenošana norit veiksmīgi, atbilstoši plānotajam apjomam un termiņam, un līdz 1.decembrim kopumā paveikti 75% no plānotajiem darbiem.

Projekta ietvaros tiek turpināti ražošanas ēkas Nr.008 (ēka Gaujas krastā) vienkāršotās renovācijas darbi, apgaismojuma nomaiņa, krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns un attaukošanas līnijas rekonstrukcija.

Iekārtu rekonstrukcijas darbu izpilde plānota rūpnīcas ikgadējās apkopes brīvdienu laikā – decembra nogalē un janvāra sākumā. Paredzēts, ka visi darbi tiks paveikti līdz 2015.gada 15.janvārim.

Plānots, ka veiktie uzlabojumi ļaus samazināt CO2 emisiju apjomu par 99 t gadā, kas naudas izteiksmē sasniegtu enerģijas ietaupījumu aptuveni 24 000 EUR gadā. Kopš 2011.gada emisiju samazināšanas un energoefektivitātes veicināšanas projektos kopumā ieguldīti 747 839 EUR, savukārt jaunā projekta īstenošanā tiks ieguldīti vēl 347 669 EUR.  Projekta attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte ir 45%.

Ēka Nr. 008 pirms projekta uzsākšanas 

   

Ēka Nr. 008 projekta īstenošanas laikā

Ēka Nr. 008 projekta īstenošanas laikā (no Gaujas)

Līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta KPFI-IV-15.3/96 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO ražošanas ēkā Nr.008”' īstenošanu parakstīts šī gada 30.jūnijā.

Līdz šim SIA „VALPRO” sekmīgi īstenojusi vairākus investīcijas projektus, piesaistot gan Eiropas Savienības, gan KPFI līdzfinansējumu. No 2011. līdz 2013.gadam īstenoti divi CO2 emisiju samazināšanas projekti – „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” un „Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā”.

Šī gada novembrī parakstīts jauns līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta KPFI-15.4/52 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas ēkās Nr.001; 003; 005; 006; 007; 008; 012; 013 un 014”' īstenošanu.

     

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved