Noslēgts IV kārtas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projekts

Janvāra nogalē SIA „VALPRO” noslēdza KPFI-IV-15.3/96 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO ražošanas ēkā Nr.008”'.

Projekta ietvaros tika turpināti ražošanas ēkas Nr.008 (ēka Gaujas krastā) vienkāršotās renovācijas darbi, apgaismojuma nomaiņa, krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns un attaukošanas līnijas rekonstrukcija.

Plānots, ka veiktie uzlabojumi ļaus samazināt CO2 emisiju apjomu par 99 t gadā, kas naudas izteiksmē sasniegtu enerģijas ietaupījumu aptuveni 24 000 EUR gadā. Kopš 2011.gada emisiju samazināšanas un energoefektivitātes veicināšanas projektos kopumā ieguldīti 1 095 508 EUR, savukārt šobrīd īstenotā nākamās kārtas projekta KPFI-15.4/52 īstenošanā tiks ieguldīti vēl 219 906 EUR. Īstenojot visus projektus, kopumā plānots samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu par 490t gadā, kā arī sasniegt 124 294 EUR ietaupījumu gadā.

Ēka Nr. 008 pirms projekta uzsākšanas 

   Ēka Nr. 008 projekta īstenošanas laikā

 

Ēka Nr. 008 pēc projekta īstenošanas (no Gaujas)

 

Līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta KPFI-IV-15.3/96 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO ražošanas ēkā Nr.008”' īstenošanu parakstīts šī gada 30.jūnijā.

Šī gada novembrī parakstīts jauns līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta KPFI-15.4/52 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas ēkās Nr.001; 003; 005; 006; 007; 008; 012; 013 un 014”' īstenošanu.

       

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved