SIA "VALPRO" darbinieki papildina zināšanas elektrokrāvēja vadītāju apmācībās

Oktobra nogalē SIA “VALPRO” sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju īstenoja elektrokrāvēju vadītāju apmācības, kuru ietvaros zināšanas un prasmes apguva 30 SIA “VALPRO” darbinieku, kuriem ikdienas darbā nepieciešams pielietot elektrokrāvēju.

Apmācību pirmajā daļā tika apskatīti teorētiskie aspekti – normatīvie akti, tehniskā dokumentācija, drošības noteikumi, autokrāvēju un elektrokrāvēju veidi un darbības pamatprincipi, aizsardzības līdzekļi un rīcība nelaimes gadījumu situācijā, teorētiskie aspekti krāvēju izmantošanā dažādos apstākļos un telpās.

Mācību otrā daļa ietvēra darbinieku elektrokrāvēja vadīšanas praktiskās nodarbības un to izvērtēšana. Mācību laikā darbiniekiem bija iespēja uzdot sev neskaidros jautājumus.
  
 
Īstenoto apmācību mērķis ir pilnveidot SIA “VALPRO” personāla profesionālās, vadības un personiskās kompetences, nodrošinot darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, lai efektīvi realizētu uzņēmuma izvirzītos mērķus.
 
Projekta atbalsta finansējums saņemts ESF programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” apmācību projekta “Metālapstrādes nozares speciālistu apmācības” ietvaros, saņemot 60% atbalsta finansējumu.
 
Līdz šim ESF projektu ietvaros uzņēmums ir nodrošinājis vairāk kā 50 dažādu līmeņu darbinieku apmācību sekojošās programmās: Pneimatisko elementu pielietošanu rūpnieciskās sistēmās, Elektropneimatisko elementu pielietošanu industriālās sistēmās, Ražošanas vadība mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos, Industriālo hidroautomātikas un elektrohidroautomātikas sistēmu darbības pamati, Angļu valoda ar priekšzināšanām.
 
Projekta īstenošanas periods – 2010.gada 15.novembris līdz 2015.gads.

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved