SIA "VALPRO" pabeigts piektais siltumnīcefekta gāzes izmešu samazināšanas projekts

Šī gada maijā SIA "VALPRO" noslēdza projektu KPFI-V-15.4/52 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas ēkās Nr.001; 003; 005; 006; 007; 008; 012; 013 un 014". 
 
Projekta ietvaros realizēta siltumapgādes rekonstrukcija SIA "VALPRO" ražošanas ēkām L.Laicena ielā 2, Valmierā, attiecīgi veikta septiņu siltumtrašu posmu/ atzaru rekonstrukcija un  piecu siltummezglu rekonstrukcija. 
 
Projekta ietvaros izveidota eļļas katla dūmgāzu rekuperācijas sistēma ēkā Nr.008, rekonstruēta ventilācijas sistēma ēkā Nr.012 un veikti žāvēšanas kameras rekonstrukcijas darbi ēkā Nr.003. 
 
 
Plānotais ieguvums no projektā realizētām aktivitātēm - oglekļa dioksīda samazinājums 99.8 tonnas gadā.
 
Kopējais investīciju apjoms (bez PVN) sastāda 262 tūkstošus EUR. Plānotais atbalsts no KPFI - teju 99 tūkstoši EUR.  
 
 
 
Žāvēšanas kameras rekonstrukcija ēkā Nr.003  
 
  
 
Siltumtrašu posmu/ atzaru rekonstrukcija
 
 
Pēc projekta noslēguma
 
 
Projekta aktivitātes ir izpildītas termiņā un labā kvalitātē.
Pateicamies par labo sadarbību projekta īstenošanā sadarbības partneriem: SIA "Sanart",  SIA "Metāla Alianse", SIA "I.K.R.", SIA "Krāčupe" un SIA "Skārda Serviss".
 
               
 
 
 
 
Līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta KPFI-15.4/52 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas ēkās Nr.001; 003; 005; 006; 007; 008; 012; 013 un 014”' īstenošanu parakstīts 2014.gada 11.novembrī.
 
 
       

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved