SIA „VALPRO” īstenos jaunu siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanas projektu

2013.gada sākumā noslēgts līgums starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un SIA "VALPRO" par projekta „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” (Nr.KPFI-15.1/20) īstenošanu.

Šobrīd SIA „VALPRO” ražošanas cehā Nr.2 vidēji 125,1 MWh elektroenerģijas zudumus ik gadu veido novecojušais transformators un ar to saistītās elektrolīnijas. Ražošanas ēka ir vērtējama kā salīdzinoši energoneefektīva – garenšuvju metināšanas iekārta ražošanas procesā vidēji patērē 51,7 MWh elektroenerģijas gadā.

Projekta īstenošanas rezultātā, veicot iekšējo elektrotīklu rekonstrukciju (t.sk. transformatora nomaiņu) un nomainot metināšanas iekārtu, elektroenerģijas zudumi šo iekārtu darbībā tiks samazināti vidēji par 90% un gada laikā tiktu ietaupītas 157,5 MWh elektroenerģijas, kas ir ekvivalents 62,5 t CO2 emisiju samazinājumam gadā.

Ražošanas iekārtu palaišana rūpnieciskajā ražošanas režīmā plānota uz 2013.gada oktobrī.

 

Projektā plānotais efektivitātes rādītājs – 2,79 kgCO2/LVL gadā.

Projekta īstenošanas periods – 2013. gada 4.janvāris -2013. gada 31.oktobris

Projekta kopējās izmaksas – 109 505 LVL

Projekta attiecināmās izmaksas – 49 841.3 LVL

Projekta atbalsta intensitāte – 45%

Vairāk par „VALPRO” iepriekš īstenotajiem projektiem: /lv/par-mums/projekti.html

 

 

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved