Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšanas projekts demonstrē pozitīvus rezultātus

 

2011. gada 16.martā SIA „VALPRO” uzsāka projektu „Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā”. Projekta īstenošanas rezultātā tika plānots samazināt siltumenerģijas un elektrības patēriņu, kas tiešā veidā ietekmētu CO2 emisiju samazinājumu par vairāk kā 62 t gadā. Šobrīd 2012.gada dati rāda, ka gada laikā CO2 emisiju apjoms samazināts par 198,19 t, kas ir gandrīz par 25% vairāk kā plānots.

Projekta īstenošanas gaitā tika veikta ražošanas ēku ārsienu siltināšana, logu, durvju un vārtu nomaiņa, apgaismojuma nomaiņa, siltā gaisa pieplūdes automatizācija, siltuma atgūšana no saspiestā gaisa kompresoriem un citas aktivitātes, lai panāktu siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšanu.

Projekts tika īstenots ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un SIA „Vides investīciju fonds” atbalstu.

 

Projekta īstenošanas periods – 2011. gada 16.marts -2011. gada 1.decembris

Projekta kopējās izmaksas – 144 869 LVL

Projekta attiecināmās izmaksas – 107 960 LVL

Atbalsta intensitāte – 45%

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved