Saeima vērtēs grozījumus likumā, kas atvieglotu ugunsdrošības inspektoru darbu

 

Saeimas deputāti 28.februārī nodeva izskatīšanai komisijās grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas paredz atvieglot ugunsdrošības inspektoru darbu, apsekojot pārbaudāmos objektus.
 
Grozījumu projekta izstrādātāji skaidr, ka šobrīd likumā nav noteikti telpu īpašnieku, īrnieku, pārvaldnieku, nomnieku un citu lietotāju pienākumi ugunsdrošības jomā. Līdz ar to atbildīgajai personai nav pienākuma rūpēties par ugunsdrošībai nozīmīgām sistēmām un aprīkojumu objektā kopumā. Praksē ir neskaitāmi gadījumi, kad ugunsdrošības prasības neievēro tieši par ēkām, būvēm, to daļām un zemesgabaliem atbildīgās personas.
 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas, apsekojot objektus, bieži konstatē ugunsdrošības noteikumu pārkāpumus, piemēram, evakuācijas ceļos izvietotus krēslus, cita veida mēbeles un priekšmetus. Minēto pārkāpumu iespējams novērst īsā laikā, tāpēc vēlāk grūti pierādīt, ka tāds vispār ir bijis.
 
Tāpat, uzdodot objekta personālam jautājumus, kas saistīti ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību objektā, piemēram, par ugunsdzēsības aparāta lietošanu, pagaidām nav iespējams piefiksēt objekta personāla atbildes. Lai vieglāk būtu pierādīt pārkāpuma faktu un vainīgās personas saukt pie administratīvās atbildības, šāda veida pārkāpumus būtu nepieciešams piefiksēt fotografējot, filmējot vai veicot audioierakstus.
 
Ņemot vērā minētās problēmas, tika sagatavots Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma grozījumu projekts, kas paredz noteikt precīzu objektu atbildīgo personu atbildību un pienākumus ugunsdrošības jomā un fizisko personu pienākumus ugunsdrošības jomā.
 
Ar grozījumiem likumā paredzēts noteikt VUGD amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesības, veicot ugunsdrošības uzraudzību, bez iepriekšējas paziņošanas jebkurā diennakts laikā pārbaudīt ugunsdrošību objektos, fotografējot šo procesu, kā arī fiksējot to audio un video ierakstos.
 
Turklāt plānotie likuma grozījumi paredz tiesības VUGD amatpersonām, veicot ugunsdrošības uzraudzību, pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību.
 
Vienlaikus minētais grozījumu projekts paredz precizēt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma normas par starptautisko sadarbību dabas katastrofās un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos.
 
Pēc LETA informācija

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved