Aktīvi tiek īstenots projekts „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO”

Aprīļa beigās aktīvi uzsākta projekta „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” (Nr.KPFI-15.1/20) realizācija.

Līdz 11.06.2013. veiktās investīcijas ietver avansa maksājumus ugunsdzēšanas aparātu korpusu čaulu valcēšanas, garenšuvju metināšanas iekārtas pasūtījumam 30 710 latu apjomā un faktiski padarīto darbu apmaksu pie iekšējo elektrotīklu rekonstrukcijas 3 512 latu apjomā.

Iekšējo elektrotīklu rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 15.08.2013., savukārt metināšanas iekārtas palaišana rūpnieciskā režīmā plānota līdz 16.09.2013.

Šobrīd SIA „VALPRO” ražošanas cehā Nr.2 vidēji 125,1 MWh elektroenerģijas zudumus ik gadu veido novecojušais transformators un ar to saistītās elektrolīnijas. Ražošanas ēka ir vērtējama kā salīdzinoši energo neefektīva – garenšuvju metināšanas iekārta ražošanas procesā vidēji patērē 51,7 MWh elektroenerģijas gadā. Projekta īstenošanas rezultātā, veicot iekšējo elektrotīklu rekonstrukciju (t.sk. transformatoru nomaiņu) un nomainot metināšanas iekārtu, elektroenerģijas zudumi šo iekārtu darbībā tiks samazināti vidēji par 90% un gada laikā tiktu ietaupītas 157,5 MWh elektroenerģijas, kas ir ekvivalents 62,5 t CO2 emisiju samazinājumam gadā.

 

Projektā plānotais efektivitātes rādītājs – 2,79 kgCO2/LVL gadā.

Projekta īstenošanas periods – 2013. gada 4.janvāris -2013. gada 31.oktobris

Projekta kopējās izmaksas – 109 505 LVL

Projekta attiecināmās izmaksas – 49 841.3 LVL

Projekta atbalsta intensitāte – 45%

Vairāk par „VALPRO” iepriekš īstenotajiem projektiem: /lv/par-mums/projekti.html

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved