VALPRO pēc pieredzes dodas uz Zviedriju un Vāciju

Piektdien, 2.augustā noslēgts līgums starp SIA „VALPRO” un Valsts izglītības un attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Leonardo da Vinci Mūžizglītības Mobilitātes projekta īstenošanu (No.2013-1-LV1-LEO02-05332).

Jau otro gadu SIA „VALPRO” ir izdevies saņemt Eiropas Savienības finansējumu pieredzes apmaiņas projekta īstenošanai Leonardo da Vinci programmas ietvaros, kas darbiniekiem dod iespēju gūt pieredzi ārvalstīs.

Projekts paredz četru uzņēmuma darbinieku pieredzes apmaiņas vizītes nozares uzņēmumos dažādās Eiropas valstīs. Katra dalībnieka apmaiņa ilgst divas nedēļas, kuru laikā darbinieks iepazīstas ar uzņemošās organizācijas darbu un procesiem, kā arī uzzina vairāk par kultūru un tradīcijām apmeklētajā valstī.

No 5. līdz 18.augustam pieredzes apmaiņā uz Zviedriju devās Inspekcijas dienesta vadītājs Valdis Prauliņš un periodiskās inspicēšanas inspektors Igors Karpiks, savukārt no 3. līdz 17.oktobrim apmaiņā uz Vāciju dosies ražošanas vadītājs Ruslans Sosinovičs un produkcijas konstruktors Andis Mīlenbergs.

Pieredzes apmaiņa sniedz dalībniekiem papildu zināšanas savā specialitātē un iespēju apzināt dažādu procesu piemērus, no kuriem labākos turpmāk pielietot ikdienas darbā, tādējādi uzlabojot darba rezultātus un vispārējo uzņēmuma sniegumu.

                                                 

 

Vairāk par programmu: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved