Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projekta ietvaros paveiktais

Šī gada pavasarī tika noslēgts līgums starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un SIA "VALPRO" par projekta „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” (Nr.KPFI-15.1/20) īstenošanu.

Līdz 15.augustam projekta otrās kārtas ietvaros tika veikta viena transformatora nomaiņa, kabeļu līnijas izbūve un transformatora galvenās sadales (t.sk. kondensācijas iekārtas, reaktori) un četru sadaļu uzstādīšana 2.cehā. Projekta turpmākajās kārtās plānots nomainīt garenšuvju metināšanas iekārtu.

Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā elektroenerģijas zudumi šo iekārtu darbībā tiks samazināti vidēji par 90% un gada laikā tiks ietaupītas 157,5 MWh elektroenerģijas, kas ir ekvivalents 62,5 t CO2 emisiju samazinājumam gadā.

Projekta īstenošanas periods ir no šā gada 4.janvāra līdz 31.oktobrim, attiecīgi ražošanas iekārtu palaišana rūpnieciskajā ražošanas režīmā plānota 2013.gada oktobrī.

Jāatzīmē, ka šis ir jau otrais siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanas projekts, ko VALPRO īsteno ar KPFI atbalstu.

 

Vecākais elektriķis Ervīns Vende par projekta īstenošanu:

Paveiktajam projekta ietvaros ir daudz ieguvumu. Pirmkārt, tas ir reāls elektroenerģijas patēriņa samazinājums, jo uzlabojumu rezultātā samazināti zudumi gan transformatorā, gan kabeļu līnijās, tādējādi samazināsies arī elektroenerģijas izmaksas, ko izjutīsim ilgtermiņā. Otrkārt, ir dažādi slēptie ieguvumi, piemēram, sprieguma svārstību samazināšana, kas samazina iekārtu bojājumu varbūtību un nodrošina vienmērīgāku iekārtu darba procesu. Vēl viens svarīgs ieguvums ir drošība, jo esošie transformatori ir novecojuši, un to nomaiņa pret jauniem ir ievērojams uzlabojums drošības un iekārtu uzticamības ziņā.

Šobrīd rūpnīcā ir uzstādīta arī monitoringa iekārta, kas nodrošina transformatoru darbības un elektrības plūsmas atspoguļojumu, ļaujot analizēt gan procesu vēsturi, gan uzlabot resursu kontroli. Monitorings savā ziņā arī atvieglo ikdienas darbu un sniedz iespēju laicīgi pamanīt un novērst iespējamās problēmas.

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved