VALPRO noslēdz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projektu

Trešdien, 16.oktobrī, SIA „VALPRO” noslēdza siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projektu „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” (Nr.KPFI-15.1/20), ko uzņēmums sāka īstenot šī gada aprīlī.

Projekta ietvaros tika veikta garenšuvju metināšanas iekārtas un viena transformatora nomaiņa, kabeļu līnijas izbūve un transformatora galvenās sadales (t.sk. kondensācijas iekārtas, reaktori) un četru sadaļu uzstādīšana 2.cehā. Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā elektroenerģijas zudumi šo iekārtu darbībā tiks samazināti vidēji par 90% un gada laikā tiks ietaupītas 157,5 MWh elektroenerģijas, kas ir ekvivalents 62,54 t CO2 emisiju samazinājumam gadā.

Šis ir jau otrais siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanas projekts, ko „VALPRO”  īstenojis ar KPFI atbalstu.

 

Projektā plānotais efektivitātes rādītājs – 2,79 kgCO2/LVL gadā.

Projekta īstenošanas periods – 2013. gada 4.janvāris -2013. gada 31.oktobris

Projekta kopējās izmaksas – 109 505 LVL

Projekta attiecināmās izmaksas – 49 841.3 LVL

Projekta atbalsta intensitāte – 45%

Vairāk par „VALPRO” iepriekš īstenotajiem projektiem: /lv/par-mums/projekti.html

                                            

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved