SIA "VALPRO" noslēdz līgumu par jauna KPFI projekta īstenošanu

Ceturtdien, 31.oktobrī, parakstīts līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.008, 012 un 014” īstenošanu.

Projekta aktivitātes ietver kannu krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns rekonstrukciju, 1.ceha un administrācijas ēkas logu un ārdurvju nomaiņu, 2.ceha štancētavas ražošanas ēkas siltummezgla un siltumtīklu pievada rekonstrukciju, energoefektivitāti paaugstinošas vienkāršotas renovācijas būvdarbus 2.ceha štancētavā un Instrumentu iecirknī, kā arī transformatoru nomaiņu 1.cehā.

Paredzēts, ka veiktie uzlabojumi ļaus samazināt CO2 emisiju apjomu par 164,3 t gadā. Projektu plānots īstenot līdz 2014.gada jūlijam.

Līdz šim SIA „VALPRO” sekmīgi īstenojusi vairākus investīcijas projektus, piesaistot gan Eiropas Savienības, gan KPFI līdzfinansējumu. Īstenoti divi CO2 emisiju samazināšanas projekti – „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” un „Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā”.

                     

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved