Kopš 2006.gada SIA „VALPRO” veic gāzes balonu periodiskās pārbaudes. Periodiskās pārbaudes tiek veiktas atbilstoši Direktīvas 2008/68/EK pielikumos (ADR; RID; ADN) noteiktajām prasībām un kārtībai, savukārt atbilstības atkārtota pārvērtēšana tiek veikta pēc īpašnieka vai operatora pieprasījuma novērtēt tādas pārvietojamas spiediena iekārtas atbilstību, kas ražota un laista tirgū pirms Direktīvas 1999/36/EK īstenošanas dienas. 

2010.gada 3.jūnijā SIA „VALPRO” Inspekcijas dienests iekļauts Eiropas Savienības izziņoto institūciju NANDO sarakstā ar atpazīstamības numuru NB2243, atbilstības novērtēšanas procedūru veikšanai atbilstoši transportējamo spiedieniekārtu direktīvai 2010/35/EU.

SIA „VALPRO” Inspekcijas dienests veic atkārtotu atbilstības novērtēšanu un inspicēšanu bezšuvju gāzes baloniem ar tilpumu 0,5 – 150L.


SIA „VALPRO” Inspekcijas dienesta veikto pakalpojumu posmi:

 1. Bezšuvju gāzes balonu atkārtota atbilstības novērtēšana, pēc balonu valdītāju piestādītas dokumentācijas, atbilstoši saistošo standartu prasībām
 2. Pēc dokumentācijas izvērtēšanas – atzinuma noformēšana par balonu atbilstību zīmogošanai ar „π”, vai neatbilstību zīmogošanai
 3. Gāzes balonu vizuāla ārpuses pārbaude
 4. Gāzes balonu vizuālu iekšpuses pārbaude, balona kakla/pleca un vītnes pārbaude
 5. Gāzes balonu hidrauliskā pārbaude
 6. Gāzes balonu pārbaude pēc iekšpuses žāvēšanas
 7. Gāzes balonu pārbaude pēc tīrīšanas ar skrošu strūklu
 8. Gāzes balonu datu pārbaude
 9. Gāzes balonu krāsojuma pārbaude
 10. Gāzes balonu zīmogošana
 11. Gāzes balona atbilstības sertifikāta un inspicēšanas protokola noformēšana (Katrā operācijā gāzes balons tiek izvērtēts un pārbaudīts, neatbilstības gadījumā tiek veikta balona brāķēšana)

Akreditācijas apliecība

NANDO datu bāzes izraksts

Papildu informācijai sazinieties ar Inspekcijas dienesta vadītāju Valdi Prauliņu (tel.: +371 642 07 452, e-pasts: valdis.praulins@valpro.lv)


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO SIA All Rights Reserved