SIA "VALPRO" saņem jaunos Bureau Veritas sertifikātus un LATAK akreditācijas apliecību

Šī gada martā SIA „VALPRO” tika veikts Bureau Veritas integrētās kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas pārsertifikācijas audits atbilstoši standartu ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 prasībām un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja audits Inspekcijas dienestā.

Abus auditus SIA „VALPRO” aizvadīja veiksmīgi. Bureau Veritas audita laikā neatbilstības netika atklātas, bet fiksēti atsevišķi novērojumi. Šoreiz audita ietvaros īpaša vērība tika pievērsta darba aizsardzības un vides aizsardzības jautājumiem. Darba aizsardzības aspektā tika analizēts, vai ir izvērtēti visi iespējamie kaitīgie darba vides riski darba vietās, vai risku ietekme ir aprakstīta, vai pieņemti pasākumi risku ietekmes mazināšanai, vai darbinieki zina kaitīgos darba vides risku faktorus.

Aprīļa nogalē uzņēmums saņēma jaunos ISO un OHSAS sertifikātus, kas apliecina atbilstību standartu prasībām. Sertifikāti ir aktuāli līdz 2017.gada 19.maijam. Bureau Veritas uzraudzības audits uzņēmumā tiek veikts katru gadu.

Savukārt LATAK akreditācijas apliecība apliecina, ka SIA „VALPRO” Inspekcijas dienests ir kompetenta veikt inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standartam un Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā – transportējamās spiedieniekārtas. Apliecība ir aktuāla līdz 2019.gada 13.aprīlim.

 

Bureau Veritas sertifikāti pieejami ŠEIT.

LATAK akreditācijas apliecība pieejama ŠEIT.

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved