SIA „VALPRO” ir sertificēta Integrētā kvalitātes, vides, energo un darba aizsardzības vadības sistēma (IVS) atbilstoši standartu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 papildināts ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi" un ISO 45001:2018 prasībām.

 

SIA „VALPRO”
Kvalitātes, vides, energo un darba aizsardzības politika

SIA “VALPRO” darbība ir metāla izstrādājumu projektēšana, ražošana, pārdošana un transportējamo gāzes balonu atkārtotas atbilstības novērtēšana un periodiskā inspicēšana.
 
VALPRO biznesa mērķi balstīti uz principiem – augstākā kvalitāte produktam un sniegtajam pakalpojumam, minimāla uzņēmējdarbības ietekme uz vidi, energoefektīva un efektīva ražošana, un maksimāli droša darba vide.
 
Noteiktās stratēģijas īstenošanai uzņēmums nosaka pamatvirzienus:
  • apmierināt klientu vēlmes klientam vēlamā  laikā un kvalitātē;
  • ievērot un izpildīt saistošos LR un Eiropas likumdošanas aktu un normatīvu, starptautisko standartu, uzņēmuma normatīvi tehniskās dokumentācijas un integrētās vadības sistēmas prasības;
  • novērst apdraudējumus darbinieku drošībai, veselībai un mazināt nelaimes gadījumu un arodsaslimstības riskus, uzlabojot un pilnveidot darba vidi;
  • analizēt un samazināt būtiskos vides aspektus;
  • analizēt un samazināt energoresursu patēriņus;
  • apmācīt un uzraudzīt darbiniekus kvalitātes, vides, energo un darba aizsardzības prasību ievērošanā un drošā un efektīvā iekārtu izmantošanā;
  • darbiniekiem rūpēties par savu veselību un drošību, ziņot par iespējamiem riska faktoriem, nedrošu iekārtu darbību, kvalitātes vai vides problēmām un nepieciešamajiem uzlabojumiem darba vietās;
  • pilnveidot integrēto vadības sistēmu, lai īstenotu nepārtrauktu produkcijas kvalitātes, sniegtā pakalpojuma, klientu apmierinātības, darbinieku drošības un ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, ietekmes uz vidi samazināšanu, lai ikviens uzņēmuma darbinieks piedalītos mērķu sasniegšanā un uzdevumu izpildē, sekmējot uzņēmuma nospraustās stratēģijas īstenošanu un ekonomisko rādītāju uzlabošanu.

Sertificētā uzņēmuma darbības sfēra:

Dažādu metāla izstrādājumu projektēšana, ražošana un pārdošana. Specializācija ugunsdzēsības aparātu korpusu, metāla kannu un  to aksesuāru ražošanā. 

Transportējamo spiedieniekārtu inspicēšana. Specializācija gāzes balonu atkārtotā atbilstības novērtēšanā un periodiskā inspicēšanā.

VALPRO KIBERDROŠĪBAS SERTIFIKĀTS

2023. gada 27. aprīlī pagarināts kiberdrošības sertifikāts “Cyber Essentials”. Šis sertifikāts apliecina, ka VALPRO ievēro būtiskus datu drošības risinājumus, kas pasargā mūsu datus no iekšējo un ārējo tīklu apdraudējumiem.

 


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved