Kopš 2006.gada SIA „VALPRO” veic gāzes balonu periodiskās pārbaudes. Periodiskās pārbaudes tiek veiktas atbilstoši Direktīvas 2008/68/EK pielikumos (ADR; RID; ADN) noteiktajām prasībām un kārtībai, savukārt atbilstības atkārtota pārvērtēšana tiek veikta pēc īpašnieka vai operatora pieprasījuma novērtēt tādas pārvietojamas spiediena iekārtas atbilstību, kas ražota un laista tirgū pirms Direktīvas 1999/36/EK īstenošanas dienas. 

2010.gada 3.jūnijā SIA „VALPRO” Inspekcijas dienests iekļauts Eiropas Savienības izziņoto institūciju NANDO sarakstā ar atpazīstamības numuru NB2243, atbilstības novērtēšanas procedūru veikšanai atbilstoši transportējamo spiedieniekārtu direktīvai 2010/35/EU.

SIA „VALPRO” Inspekcijas dienests veic lietotu gāzes balonu atkārtotu atbilstības novērtēšanu un gāzes balonu, balonu komplektu inspicēšanu atbilstoši apstiprinātajām pārbaudes metodikām.


SIA „VALPRO” Inspekcijas dienesta veikto pakalpojumu posmi:

 1. Gāzes balonu atkārtota atbilstības novērtēšana, pēc balonu valdītāju piestādītas dokumentācijas, atbilstoši saistošo standartu prasībām
 2. Pēc dokumentācijas izvērtēšanas – atzinuma noformēšana par balonu atbilstību zīmogošanai ar „π”, vai neatbilstību zīmogošanai
 3. Intervālu starp balona periodiskām pārbaudēm izvērtēšanana
 4. Gāzes balonu vizuāla ārpuses pārbaude
 5. Gāzes balonu vizuālu iekšpuses pārbaude, balona kakla/pleca un vītnes pārbaude
 6. Gāzes balonu hidrauliskā pārbaude, gāzes balonu pārbaude ar ultraskaņu
 7. Gāzes balonu pārbaude pēc iekšpuses žāvēšanas
 8. Gāzes balonu pārbaude pēc tīrīšanas ar skrošu strūklu
 9. Gāzes balonu datu pārbaude, nolasīšana un reģistrēšana datu bāzē
 10. Gāzes balonu krāsojuma un marķējuma pārbaude
 11. Gāzes balonu zīmogošana
 12. Gāzes balonu ventiļu pārbaude
 13. Gāzes balonu atbilstības sertifikāta un inspicēšanas protokola noformēšana (Katrā operācijā gāzes balons tiek izvērtēts un pārbaudīts, neatbilstības gadījumā tiek veikta balona brāķēšana)
 14. Gāzes balonu komplektu sākotnējā, periodiskā inspicēšana un pārbaude
 15. Gāzes balonu komplektu marķēšana
 16. Gāzes balonu komplektu sākotnējās vai periodiskās inspicēšanas protokola noformēšana

Akreditācijas apliecība

NANDO datu bāzes izraksts

Papildu informācijai sazinieties ar Inspekcijas dienesta vadītāju Valdi Prauliņu (tel.: +371 2636 4494, e-pasts: valdis.praulins@valpro.lv)


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved