PAR VALPRO INSPEKCIJAS DIENESTU

SIA VALPRO Inspekcijas dienests ir SIA VALPRO patstāvīga struktūrvienība, kas veic gāzes balonu atbilstības atkārtotu novērtēšanu un gāzes balonu, balonu komplektu inspicēšanu kopš 2006.gada. 2022.gadā Inspekcijas dienests ir paplašinājies, uzsākot periodiskās pārbaudes pakalpojumus sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) baloniem. 

 

 

PAKALPOJUMI

   

Augstspiediena baloniem

 

Alumīnija 0,6 litru CO2 baloniem

 

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) baloniem

Augstspiediena bezšuvju tērauda, ​​alumīnija un kompozītmateriāla baloni, kas paredzēti rūpnieciskām, medicīnas un pārtikas gāzēm. Pārbaudei tiek izmantots hidrauliskais spiediens.

0,5-150 litri

 

AR ULTRASKAŅAS METODI (UT)
Alumīnija augstspiediena CO2 baloni, paredzēti dzirkstošā dzeramā ūdens gāzēšanai. Šie baloni tiek inspicēti ar ultraskaņas metodi. 

0,6 litri

 

Tērauda, alumīnija, kompozītmateriāla baloni. 
Baloni tiek izmantoti sašķidrinātās naftas gāzes transportēšanai un tiek izmantoti griliem, mājas apkurei, ēdiena gatavošanas krāsnīm, automašīnu dzinējiem. 
Pārbaudei tiek izmantots hidrauliskais spiediens. 

2-33 KG

 

ATKĀRTOTA ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA UN PERIODISKĀ INSPICĒŠANA 

 

VIZUĀLĀ PĀRBAUDE

 

VIRSMAS APSTRĀDE

Vizuāla balona ārējās un iekšējās virsmas pārbaude
Gāzes balona kakla/pleca un vītnes pārbaude.
Gāzes balona pārbaude ar spiedienu un iekšpuses žāvēšana
Gāzes balona hidrauliskā pārbaude ar spiedienu (līdz 450 bāriem)
Balona iekšpuses pārbaude pēc žāvēšanas.
 

Skrošu strūkla

Skrošu strūklu izmanto, lai sagatavotu gāzes balona virsmu pirms krāsošanas

Krāsošana ar pulvera krāsu

Krāsošana ar pulvera krāsu tiek izmantota, lai aizsargātu tērauda gāzes balona virsmu no vides iedarbības un korozijas 

Krāsošana ar slapjo krāsu 

Krāsošana ar slapjo krāsu tiek izmantota, lai aizsargātu alumīnija gāzes balona virsmu no apkārtējās vides iedarbības, kā arī balona pleca krāsošanai dažādās krāsās, lai noteiktu gāzes veidu.

Pārbaude ar Ultraskaņas  metodi (UT)  

Pārbaude ar Ultraskaņas metodi ir apstiprināta alternatīva spiediena pārbaudei.
Inspekcijas dienests izmanto UT metodi alumīnija augstspiediena 0,6 litru CO2 balonu inspicēšanai. 

     
 

ATKĀRTOTA ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA 

 

PĀRSKATI UN MARĶĒŠANA 

Esošo gāzes balonu atkārtota atbilstības novērtēšana atbilstoši TPED (Eiropas Direktīva 2010/35/ES) prasībām. 
Īpašnieks vai operators dara pieejamu informāciju par pārvietojamo spiediena iekārtu, kas ļauj precīzi identificēt iekārtu (izcelsme, konstrukcijas noteikumi un acetilēna baloniem arī ziņas par poraino materiālu). 
Inspekcijas dienests novērtē, vai pārvietojamā spiediena iekārta nodrošina vismaz tādu pašu drošības pakāpi kā Direktīvas 2008/68/EK pielikumos minētās pārvietojamās spiediena iekārtas. 
Ja dokumentācijas novērtējuma rezultāti ir apmierinoši, pārvietojamajai spiediena iekārtai veic periodisko pārbaudi, kas paredzēta Direktīvas 2008/68/EK pielikumos. Ja šīs periodiskās pārbaudes prasības ir izpildītas, balonam uzliek “π” marķējumu. 
 

Pārskati 

Pēc balona inspicēšanas izsniedz atbilstības sertifikātu un pārbaudes protokolu. Katras darbības laikā gāzes balons tiek novērtēts un testēts, neatbilstības gadījumā gāzes balons tiek noraidīts turpmākai lietošanai. 
 

Marķēšana 

Pēc veiksmīgas pārbaudes katrs balons tiek marķēts ar datiem, lai identificētu periodiskās pārbaudes veikšanas laiku un pārbaudes institūciju, kas veikusi pārbaudi. 

 

 

SERTIFIKĀCIJA 

Kopš 2010.gada LATAK (Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs) ir veicis akreditāciju un izsniedzis Akreditācijas apliecību, kas apliecina, ka SIA VALPRO Inspekcijas dienests atbilst standarta LVS EN ISO / IEC 17020 prasībām un ir kompetents veikt transportējamo spiedieniekārtu inspicēšanu kā A tipa institūcija.

Akreditācijas apliecība

 

 

IZZIŅOŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ

Eiropas Komisija ir izziņojusi SIA VALPRO Inspekcijas dienestu, saskaņā ar Transportējamo spiediena iekārtu direktīvu 2010/35/ES un iekļauta kopējā izziņoto institūciju datubāzē - NANDO ar numuru NB2243 

NANDO datu bāzes izraksts

 

Ervīns Boikovs
Tirdzniecības pārstāvis/ Gāzes balonu inspicēšana

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar Inspekcijas dienestu, rakstot uz inspection@valpro.lv

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved