VALPRO ar 2018.gadu uzsāk CFLA projekta īstenošanu

2018.gada 11.janvārī parakstīts līgums Nr.4.1.1.0/17/A/030 starp SIA „VALPRO” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/030 „Energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu realizācija SIA „VALPRO” ražotnē – ražošanas ēkās Nr.001, Nr.003, Nr.008, Nr.012” īstenošanu.

 

SIA „VALPRO” projekta mērķis ir enerģijas patēriņa samazināšana uz ražotās produkcijas vienību, kā arī ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšana, veicot energoefektivitātes ieguldījumus VALPRO ražošanas ēkās Nr. 001, 003, 008 un 012.

Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:

  • Energoefektivitāti paaugstinošu ražošanas ēkas vienkāršotas atjaunošanas būvdarbu veikšana, kā arī ēkas inženiersistēmu atjaunošana.
  • Ražošanas iekārtu un tehnoloģiju nomaiņa uz energoefektīvākām iekārtām - gan papildus ieguldījumi esošajās iekārtās, gan iekārtu, kas aizstāj esošās iekārtas, iegāde.
  • Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana iekštelpās.

Projekta īstenošanas rezultātā plānotais enerģijas ietaupījums ir 46% jeb 1 039.164 MWh gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 958 038.98 EUR apmēra, no tām plānotais Kohēzijas fonda atbalsts ir 254 958.96 EUR.

Projekta ietvaros paredzēto darbību īstenošana uzsākta 2017.gada novembrī, projektu paredzēts pabeigt līdz 2019.gada 30.jūnijam.

 

 

Atpakaļ..


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved