VALPRO CFLA projekta īstenošana uz 4. jūliju.

Līguma Nr.4.1.1.0/17/A/030 starp SIA „VALPRO” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/030 „Energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu realizācija SIA „VALPRO” ražotnē – ražošanas ēkās Nr.001, Nr.003, Nr.008, Nr.012” īstenošanas ietvaros” uz 2018.gadu 4.jūliju:

 
ir iegādātas& nodotas ekspluatācijā ‘’Kamera pulverkrāsas pārklājuma apkausēšanai 2.cehā (ražošanas ēkā Nr.003) energoresursu patēriņa efektivizācijai’’, izpildītājs SIA ‘’SPECTRAL Baltic’’ un ‘’Prese hidrauliskā - dziļai vilkšanai  energoresursu patēriņa efektivizācijai 2.ceha štancētavā (ēkā 012)’’, izpildītājs UAB ‘’ATOMEKSIM’, ir noslēgti Līgumi un uzsākta aktīva darbu realizācija sekojošās aktivitātēs:  
  • ‘’Skrošu strūklas iekārta ugunsdzēsības aparātu korpusu apstrādei pirms krāsošanas 2.cehā (ražošanas ēkā Nr.003) energoresursu patēriņa efektivizācijai’’ , izpildītājs SIA ‘’Rolands Moisejs’, - notiek iekārtas testēšanas-palaišanas ekspluatācijā un apmācību darbi ,
  • ‘’Apgaismojuma sistēmu rekonstrukcija SIA VALPRO ražošanas ražošanas ēkās Nr.001 un Nr.008 energoresursu patēriņa efektivizācijai’’, izpildītājs SIA ‘’WOLTEC’’, - pilnībā pabeigta 1-ās kārtas darbu izpilde,
  • ‘’Energoefektivitāti paaugstinošu vienkāršotas fasādes atjaunošanas un vienkāršotas ēkas iekštelpu atjaunošanas bez lietošanas veida maiņas būvdarbu veikšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkā Nr.001’’, izpildītājs SIA ‘’Metāla Alianse’’,  plānots darbus pabeigt  līdz 22.08.2018,
  • ‘’Autoruzraudzība SIA VALPRO objektā ‘’Ražošanas ēkas Nr.001 vienkāršotas fasādes atjaunošana un vienkāršotas ēkas iekštelpu atjaunošana bez lietošanas veida maiņas’’, izpildītājs SIA ‘’ARCHE’’,
  • ‘’Būvuzraudzība SIA VALPRO objektā ‘’Ražošanas ēkas Nr.001 vienkāršotas fasādes atjaunošana un vienkāršotas ēkas iekštelpu atjaunošana bez lietošanas veida maiņas’’, izpildītājs SIA ‘’Krāčupe’,
  • ‘’Ventilācijas un apkures sistēmas rekonstrukcija energoresursu patēriņa efektivizācijai Inspekcijas Dienestā (ražošanas ēkā Nr.001)’’- izpildītājs SIA „Caverion Latvija”.

 

Atpakaļ..


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved