VALPRO UZSĀK CFLA , II KĀRTAS, ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PROJEKTA ĪSTENOŠANU

2021.gada 3.septembrī ir parakstīts līgums Nr.4.1.1.0/20/A/022 starp SIA „VALPRO” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/022 „Energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu realizācija SIA “VALPRO” ražotnē, II.kārta” īstenošanu.

SIA VALPRO projekta mērķis ir enerģijas patēriņa samazināšana uz ražotās produkcijas vienību, veicot energoefektivitātes ieguldījumus ražošanas ēkās Nr.003, 007, 008, 011, 013, 014, kā arī elektroenerģijas ražošanas uzsākšana pašpatēriņa nodrošināšanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus – sauli.

 

Projekta ietvaros ir paredzētas 3 aktivitātes:

  • Apgaismojuma nomaiņa ražošanas ēkās Nr.014, 013, 003.
  • Saules paneļu sistēmas uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam ražošanas procesos.
  • Saspiestā gaisa energoefektīvi risinājumi saspiestā gaisa ražošanā, pārvadē un izmantošanā ražošanas procesos.

 

Projekta īstenošanas rezultātā plānotais enerģijas ietaupījums ⇒ 200 MWh gadā.

Projekta plānotās izmaksas ⇒  335.2 t. EUR, no tām plānotais atbalsta grants 74.1 t. EUR.

Projektu plānotais realizācijas periods ⇒ 8 mēneši.

 

 

Atpakaļ..


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved