VALPRO CFLA , II KĀRTAS, ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PROJEKTA IETVAROS PABEIGTA PIRMĀ AKTIVITĀTE – APGAISMOJUMA NOMAIŅA RAŽOŠANAS ĒKĀS.

31.12.2021 Kohēzijas fonda atbalsta programmas ietvaros pabeigta apgaismojuma nomaiņa četrās VALPRO ražošanas ēkās:

  • Nr.014-Instrumentu iecirknis;
  • Nr.013-Mehāniskās nodaļas ēka;
  • Nr.003-2.Cehs;
  • Nr.011-Pakotava.

Projekta apgaismojuma nomaiņas aktivitātes īstenošanas rezultātā plānots kopējais ietaupījums: 72 070 kwh gadā.

 

 

Aktivitātē ‘’Saspiestā gaisa energoefektīvi risinājumi saspiestā gaisa ražošanā, pārvadē un izmantošanā ražošanas procesos’’ noris aktīvs darbs un aktivitāte ir noslēguma fāzē.

Aktivitātē ‘’Saules paneļu sistēmas uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam ražošanas procesos’’ saules paneļu uzstādīšanu plānots veikt līdz to ļaus laika apstākļi – āra gaisa temperatūrai jābūt līdz -5o C.

 

Projekta īstenošanas rezultātā plānots kopējais enerģijas ietaupījums ⇒ 200 MWh gadā.

Projekta plānotās izmaksas ⇒  335.2 t. EUR, no tām plānotais atbalsta grants 74.1 tūkst. EUR.

 

 

Atpakaļ..


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2023 VALPRO SIA All Rights Reserved