VALPRO CFLA, II KĀRTAS, ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PROJEKTS NOSLĒDZIES

2022. gada septembrī noslēgts 2021. gada septembrī  UZSĀKTAIS AR KOHĒZIJAS FONDA ATBALSTA PROJEKTS  „Energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu realizācija SIA “VALPRO” ražotnē, II.kārta” starp SIA „VALPRO” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projektu Nr. 4.1.1.0/20/A/022.

 

SIA VALPRO projekta mērķis ir enerģijas patēriņa samazināšana uz ražotās produkcijas vienību, veicot energoefektivitātes ieguldījumus ražošanas ēkās Nr.003, 007, 008, 011, 013, 014, kā arī elektroenerģijas ražošanas uzsākšana pašpatēriņa nodrošināšanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus – sauli.

Veiksmīgi realizētas ir plānotās aktivitātes projekta ietvaros:

  • Apgaismojuma nomaiņa ražošanas ēkās: Nr.014, 013, 011, 003;
  • Saules paneļu sistēmas uzstādīšana 50 kW elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam ražošanas procesos;
  • Saspiestā gaisa energoefektīvi risinājumi saspiestā gaisa ražošanā, pārvadē un izmantošanā ražošanas procesos.