Projekti

SIA "VALPRO" sasniedz KPFI-II plānoto

2017.gada janvārī aprit trīs gadi no Projekta KPFI-II 15.1/20 "Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO" realizācijas. VALPRO projekta realizācijas rezultātā periodā no 2014.gada līdz 2016.gadam samazinājis CO2 emisiju par 94.9 tonnām vidēji gadā.

Būtiskākie projekta rezultāti, kas sasniegti:

  • iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija (tajā skaitā transformatoru nomaiņa);
  • nomainīta energoefektīvāka metišanas iekārta.

    

 

Atpakaļ..


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved