Prakses iespējas

SIA "VALPRO" strādā vairāk kā 70 dažādu profesiju pārstāvji, kuri ir profesionāļi savā jomā.  No dažādu jomu ražošanas darbiniekiem (darba galdu iestatītāji, virpotāji, metinātāji, atslēdznieki u.tml.) līdz inženieriem un administratīvo darbu veicējiem. Vidēji gadā pieredzi pie mums gūst vismaz 20 skolēnu un studentu dažādās nozarēs, turklāt praktikantu skaits ar katru gadu strauji pieaug. 

Ja arī Tu vēlies veikt praksi SIA „VALPRO” un pilnveidot savas profesionālās iemaņas, sūti savu CV, motivācijas vēstuli un informāciju par praksi (prakses mērķis, programma, laika grafiks) „ VALPRO” personāla vadītājai Dinijai Kītai (dinija.kita@valpro.lv).

 

Praktikantu pieredze

Madara Ūdre par praksi Finanšu ekonomiskajā dienestā:

Prakses laikā VALPRO noteikti esmu ieguvusi un uzlabojusi iemaņas darbā ar datorprogrammām, dažādu atskaišu sagatavošanā un darba algu aprēķinā. Manuprāt, prakses laikā gūtās iemaņas un pieredze man nākotnē noderēs.

Vispozitīvāk vērtēju prakses darbu daudzpusību un pilnvērtību, kolektīvu, darba vidi, veicamo darbu apjomu, kas man ļāva tuvāk iepazīties ar grāmatvedības darba specifiku un nostiprināt zināšanas, veicot praktisku darbu.

VALPRO varu ieteikt kā ļoti labu prakses vietu, jo uzņēmumā ir saprotošs un draudzīgs kolektīvs, kurā ir viegli iejusties un strādāt, kā arī prakses laikā var gūt daudz jaunu iemaņu un pieredzi sevis pilnveidošanai.


 

Mārcis Garkalns par praksi Mehānikas nodaļā:

Uzņēmumā tiek pielietots liels skaits dažādu automatizētu iekārtu, kuru izpēte un darbības principu izpratne, atbilst studiju prakses prasībām – nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Prakses laikā patika kolektīvs, kas bija gan draudzīgs, gan augsti kvalificēts un ar lielu darba pieredzi.

Man personīgi būtiskākais ieguvums bija pirmo iemaņu iegūšana PLC programmēšanā un izpratnes gūšana par to, kā darbojas frekvenču pārveidotāji. Protams, neatsverams ieguvums ir arī tas, ka praksē varēju pielietot skolā gūtās zināšanas, tādejādi nostiprinot šīs teorētiskās zināšanas praktiski.

VALPRO ir ļoti daudz automatizēto iekārtu, tātad ir gan mehānika, gan elektronika un programmēšana – tātad ideāls variants mehatroniķim.


 

Gatis Jaunzems par praksi Instrumentu iecirknī:

VALPRO izvēlējos, jo šis ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Valmierā. Zināju, ka šeit būs fantastiskas iespējas iegūt nepieciešamās zināšanas, kuras tika teorētiski apgūtas lekciju laikā.

Prakses laikā saskāros tikai ar pozitīvām lietām: daudzveidīgi darbi un pienākumi, uzdevumi dažādos līmeņos, iespēja iegūt daudz papildu zināšanu, daudzveidīgs un interesants darbs.

Uzņēmumā noteikti ieguvu nozīmīgas prasmes un iemaņas, jo tam visam bija ļoti labvēlīgi apstākļi un kolektīvs, kas neatteicās dalīties ar savām zināšanām. Nākotnē šeit, VALPRO, gūtā pieredze būs neatsverami nozīmīga, šajā uzņēmumā es noteikti nostiprināju zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes visaugstākajā līmenī.


 

Vita Zandersone par praksi Pārdošanas nodaļā:

Prakses laikā nostiprināju teorētiskās zināšanas, uzlaboju iemaņas darbā ar informācijas apstrādi, laika plānošanā un komunikācijas procesos.

VALPRO veicu daudzveidīgus uzdevumus, kas prakses laikā neļāva garlaikoties un nodrošināja iespēju iegūt iespējami plašu pieredzi. Nepieciešamības gadījumos varēju pati organizēt savu darbu, kā arī darbu izpildi un organizāciju atviegloja atsaucīgs un draudzīgs kolektīvs.


 

Aldis Priedeslaipa par praksi Mehānikas nodaļā:

Manuprāt, nozīmīgākie pozitīvie aspekti ir uzņēmuma plašais iekārtu klāsts, kas ļauj iepazīties ar dažāda veida iekārtām, interesants un zinošs kolektīvs, kurā darbojoties var labi apgūt profesijas pamatus.

Nozīmīgākie ieguvumi, veicot šo praksi, ir apgūtās praktiskās pamatiemaņas darbu veikšanai, iespēja izmantot mācību laikā iegūtās zināšanas un pielietot tās reālās situācijās, iespēja konsultēties un saņemt padomus no nozares profesionāļiem. Viss iepriekš minētais ļoti palīdz saprast un nostiprināt zināšanas par ražošanas iekārtu darbību, kas noteikti noderēs turpmākajās darba gaitās.

 

 

 


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved