Projekti

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.008, 012 un 014

2013.gada nogalē parakstīts līgums starp SIA „VALPRO”, Latvijas Vides investīciju fondu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.008, 012 un 014” īstenošanu.
 
Projekta aktivitāšu ietvaros tika īstenoti dažādi ražošanas telpu un aprīkojuma uzlabošanas darbi – kannu krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns rekonstrukcija, 1.ceha un administrācijas ēkas logu un ārdurvju nomaiņa, 2.ceha štancētavas ražošanas ēkas siltummezgla un siltumtīklu pievada rekonstrukcija, energoefektivitāti paaugstinošas vienkāršotas renovācijas būvdarbi 2.ceha štancētavā un Instrumentu iecirknī, kā arī transformatoru nomaiņa 1.cehā.
 
Paredzēts, ka veiktie uzlabojumi ļaus samazināt CO2 emisiju apjomu par 164,3 t gadā, kas naudas izteiksmē sasniegtu aptuveni 46 000 EUR ietaupījumu gadā. Kopš 2011.gada energoefektivitātes veicināšanas projektos kopumā ieguldīti 747 839 EUR.
 
Līdz šim SIA „VALPRO” sekmīgi īstenojusi vairākus investīcijas projektus, piesaistot gan Eiropas Savienības, gan KPFI līdzfinansējumu. No 2011. līdz 2013.gadam īstenoti divi CO2 emisiju samazināšanas projekti – „Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO” un „Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana SIA "VALPRO" ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā”.
 
Projekta kopējās izmaksas – 459 474 EUR un attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte – 45%.
 
  

 

 

Atpakaļ..


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved